Szkolenie na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Szkolenie na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO
(zgodnie z programem i zaleceniami PZŻ na 2020 r.)
Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie tel.: 54 255 02 55

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 ( w tym zalecenia PZŻ);
  • Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie żaglowym;
  • Ukończone 12 lat  (do egzaminu można przystąpić po ukończeniu 14 lat);
  • Zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę niepełnoletnią;
  • Wpłata za udział w szkoleniu.

Harmonogram zajęć:  od 19 sierpnia 2020 do 8 października 2020.

  • Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w systemie on-line.
  • Zajęcia praktyczne odbywać się będą zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez instruktorów i uczestników na spotkaniu organizacyjnym.

Opłata za samo szkolenie /płatne przelewem na konto/:

wynosi 1000,- PLN  ( młodzież szkolna 500,- )* – dotacja Miasta Włocławka

  • I rata  – kwota 600,- ( 300,- ) zł płatna do dnia 25 sierpnia 2020 r.
  • II rata – kwota 400,- ( 200,- ) zł płatna do dnia 24 września 2020 r.

* – nie dotyczy studentów

Wpłaty należy dokonywać na konto YACHT CLUB ANWIL,

w BOŚ S.A. nr  70 1540 1069 2001 8701 3387 0002, koniecznie z dopiskiem:

Szkolenie żeglarskie JESIEŃ 2020 + imię i nazwisko uczestnika

Przełożonym uczestników i instruktorów szkolenia będzie:

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (w skrócie KWŻ) YCA:

– Instruktor Żeglarstwa PZŻ kol. Tomasz Zieliński  tel.: 695 102 469

EGZAMIN (w gestii Polskiego Związku Żeglarskiego) – egzaminatorzy PZŻ.

Przewidywany termin egzaminu we Włocławku: sobota, 9.10.2020 (to będzie decyzja Włocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego)

Opłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego wynosi 250,- PLN. Tę wpłatę dokonujemy przelewem na konto Polskiego Związku Żeglarskiego najpóźniej 48 godzin przed przystąpieniem do egzaminu.

Osoby uczące się, do 26 roku życia wnoszą 50% opłaty egzaminacyjnej po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Zarząd YCA