Wakacje 2021 z Fundacją w Marinie

Wakacje z Fundacją w Marinie

ACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie otrzymał grant od „Fundacji ANWIL”na realizację projektu „Wakacje 2021 z Fundacją w Marinie”. Projekt ten adresowany jest do młodzieży szkolnej z terenu miasta Włocławka i gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Uczestnicy pobytów nabędą praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wody i sprzętu pływającego (jachty żaglowe, motorowe, kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne itp.). Uświadamiamy dzieci i młodzieży, że woda jest to, co prawda żywioł, ale rozsądne, bezpieczne z niej korzystanie stanowi bardzo atrakcyjną formę aktywnego wypoczynku. Poprzez podstawową praktykę wodniacką, uczestnicy wykształcą w sobie właściwe, pożądane cechy charakteru i umiejętności manualne, które pozwolą na utrzymanie właściwego dystansu do żywiołu, jakim jest niewątpliwie woda oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia jak i odpowiedniej do wieku sprawności fizycznej. Duży nacisk kładziemy na edukacje ekologiczną z bezpośrednimi przykładami dostępnymi w naszej zatoce od ptaków z biotopu, przez faunę wodną aż po pszczoły jako element niezbędny przy uprawach roślin konsumpcyjnych. W tym roku, z uwagi na pandemię, chcemy rozszerzyć część edukacyjną o zagadnienia prozdrowotne w tym higieny osobistej i społecznej. Gry i zabawy terenowe z wykorzystaniem sprzętu wodnego. Nauka prostych oraz tych bardzo ciekawych dla dzieci węzłów, podstaw alfabetu Morse’a, opowieści o pieśniach morskiej pracy i kubryka (szant), poznanie podstawowych znaków nawigacyjnych -to dodatkowe elementy edukacyjne naszego projektu. Szczegółowe informacje znajdują się PONIŻEJ.

Przyjmujemy tylko karty wydrukowane na obu stronach jednej kartki i podpisane we właściwych miejscach.