Projekt „Pamiętajmy o Seniorach II”

senior memory

YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie zaprasza w sobotę 11 września 2021 na plenerowe spotkanie – dedykowane nie tylko seniorom – pod nazwą:

„Pamiętajmy o Seniorach II”

Projekt realizowany z grantu uzyskanego od Fundacji ANWIL

Ramowy program

13.00 – 13.15 – Otwarcie, powitanie uczestników, przedstawienie programu

13:15 – Start przejażdżek żaglówkami i łodziami motorowymi

13.30 – 14.00 – Blok „Świat muzyki” z ilustracją muzyczną zespołu CB – część I

14:00 – 14.30 – Blok „Zdrowie Seniorów” – część I  (wprowadzenie, badania poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia tętniczego krwi)

14.30 – 15.00 – Blok „Świat muzyki” z ilustracją akordeonisty Piotra Giersa – część II

15.00 – 15.30 – Blok „Zdrowie Seniorów” – część II  (ćwiczenia podnoszące sprawność)

15.30 – 16.00 – Blok „Świat muzyki” z ilustracją muzyczną zespołu CB – część III

16.00 – 16.30 – Blok „Świat pszczół” – Joanna Seklecka – część I

16.30 – 17.00 – Blok konkursów z zagadnień „Zdrowie Seniorów” i „Świat muzyki”

17.00 – 17.30 – Blok „Świat pszczół” – Joanna Seklecka – część II

18.00 – Zakończenie przejażdżek

18.00 – 18.30 – Muzyka na zakończenie programu ( CB )

Podczas imprezy przewidziany poczęstunek kiełbaskami z grilla

Przypominamy:  „nie ma złej pogody, bywają tylko nieodpowiednio ubrani ludzie

Życzymy miłych wrażeń