Szkolenie na patent żeglarski WIOSNA 2022

szkolenie żeglarskie

ŻEGLARZ JACHTOWY (PZŻ)   –  INNLAND SKIPPER (ISSA)

(zgodnie z programem i zaleceniami PZŻ na 2022 r.)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

  • piątek, 29 kwietnia 2022, godz. 18:00

MARINA ZARZECZEWO, ul. Uskok 5, 87-801 WŁOCŁAWEK

Organizator:  YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie

Kontakt:  biuro@yca.pl    tel.: 54 255 02 55         

________________________________________

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

•             Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie żaglowym;

•             Ukończone 14 lat  (do egzaminu można przystąpić po ukończeniu 14 lat);

•             Zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę niepełnoletnią;

•             Opłacenie rat w obowiązujących terminach.

________________________________________

Harmonogram zajęć:  od 5 maja do 24 czerwca 2022.

•             Zajęcia teoretyczne – odbywać się będą bezpośrednio lub on-line.

•             Zajęcia praktyczne – terminy zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez instruktorów i uczestników na spotkaniu organizacyjnym.

________________________________________

Opłata za samo szkolenie /płatne przelewem na konto/:

wynosi 1200,- PLN  (młodzież szkolna 900,- PLN )* – 25% ulga od YCA.

•             I rata  – kwota 800,- ( 600,- ) zł płatna do dnia 10 maja 2022 r.

•             II rata – kwota 400,- ( 300,- ) zł płatna do dnia 10 czerwca 2022 r.

* – nie dotyczy studentów

Wpłaty należy dokonywać na konto YACHT CLUB ANWIL,

w BOŚ S.A. nr  70 1540 1069 2001 8701 3387 0002, koniecznie z dopiskiem:

„Szkolenie żeglarskie WIOSNA 2022 + imię i nazwisko uczestnika”

Przełożonym uczestników i instruktorów szkolenia będzie Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego YCA (w skrócie KWŻ) :

•             Instruktor Żeglarstwa PZŻ kol. Tomasz Zieliński  tel.: 695 102 469

EGZAMIN (w gestii Polskiego Związku Żeglarskiego) – egzaminatorzy PZŻ.

Przewidywany termin egzaminu we Włocławku: sobota, 25.06.2022 (to będzie decyzja Włocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego)

Opłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego wynosi 250,- PLN. Tę wpłatę dokonujemy przelewem na konto Polskiego Związku Żeglarskiego najpóźniej 48 godzin przed przystąpieniem do egzaminu. Osoby uczące się, do 26 roku życia, wnoszą 50% opłaty egzaminacyjnej po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.