Wakacje z Fundacją w Marinie Zarzeczewo 2022

wakacje w marinie

Rodzice / opiekunowie prawni
( dotyczy dzieci z roczników: 2010 – 2013 )

YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie otrzymał grant od „Fundacji ANWIL”
na realizację projektu „Wakacje 2022 z Fundacją w Marinie Zarzeczewo”. Projekt ten adresowany jest do
dzieci z terenu miasta Włocławka i gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Uczestnicy pobytów nabędą praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wody i sprzętu pływającego (jachty żaglowe, motorowe, kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne itp.). Uświadamiamy dzieci, że woda jest to, co prawda żywioł, ale rozsądne, bezpieczne z niej korzystanie stanowi bardzo atrakcyjną formę aktywności fizycznej. Poprzez podstawową praktykę wodniacką, uczestnicy wykształcą w sobie właściwe, pożądane cechy charakteru i umiejętności manualne, które pozwolą na utrzymanie właściwego dystansu do żywiołu, jakim jest niewątpliwie woda oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia i odpowiedniej do wieku sprawności fizycznej. Duży nacisk kładziemy na edukacje ekologiczną z bezpośrednimi przykładami dostępnymi w naszej zatoce od ptaków z biotopu, przez faunę wodną aż po pszczoły jako bardzo ważny element niezbędny przy uprawach roślin konsumpcyjnych.
Gry i zabawy terenowe z wykorzystaniem sprzętu wodnego. Nauka prostych i bardzo ciekawych dla dzieci
węzłów, podstaw alfabetu Morse’a, opowieści o pieśniach morskiej pracy i kubryka (szant), poznanie
podstawowych znaków nawigacyjnych – to dodatkowe elementy edukacyjne naszego projektu.

Termin realizacji projektu
od poniedziałku 11 lipca do piątku 15 lipca 2022, od godz. 08:30 do 15:30.

W programie:
• rejsy bezpiecznymi jachtami żaglowymi pod dowództwem doświadczonych sterników z YCA;
• pływania kajakami i rowerami wodnymi pod nadzorem Włocławskiego WOPR i personelu Mariny;
• przyjazne szkolenie z bezpieczeństwa na wodzie – korzystnie ze sprzętów pływających;
• zajęcia praktyczne – wiązanie węzłów, podstawy alfabetu Morse’a, znaczenia flag MKS;
• eko-pogadanki i zabawy o wodzie, faunie i florze (Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej);
• jednodaniowy posiłek ok. 13:00 – 13:30;

Transport – we własnym zakresie.


1. Zapisanie dziecka jest możliwe tylko po dostarczaniu do Mariny Zarzeczewo prawidłowo wypełnionej i
podpisanej KARTY KWALIFIKACYJNEJ w formie druku dwustronnego, dostępnej na stronie www.yca.pl .
2. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Dostarczenie KARTY nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazana drogą mailową lub sms. Nie przewiduje się trybu odwoławczego przy kwalifikacji.
3. Udział w zajęciach jest NIEODPŁATNY – dzięki grantowi od Fundacji ANWIL.
4. Organizator kwalifikuje dzieci zgodnie przepisami dotyczącymi wielkości grupy wiekowej.
5. Organizator nie gwarantuje super pogody, dlatego też dzieci należy ubierać stosownie do warunków
pogodowych danego dnia.

Dodatkowe informacje: 54 255 02 55, biuro@yca.pl lub +48 601 686 559 (Dyrektor YCA Wojciech Warecki).