Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze YCA za 2021

walne

Zarząd YACHT CLUB  ANWIL uprzejmie zaprasza Członków Stowarzyszenia na:

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Marinie Zarzeczewo w dniu 28 września 2022 r. (środa) o godzinie 18:00.

Na podstawie § 14 pkt. 4 Statutu YCA w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin na godzinę 18:30.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia:

 • otwarcie obrad
 • sprawozdanie merytoryczne Zarządu YCA za 2021 rok
 • sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
 • przedstawienie sytuacji klubu oraz zamierzeń na kończący się sezon nawigacyjny 2022
  i nadchodzący okres zimowy.
 • dyskusja
 • wybory Komandora YCA
 • wybory członków Zarządu YCA
 • wybory członków Komisji Rewizyjnej YCA
 • przyjęcie uchwał i wniosków
 • zakończenie obrad

Statut