Nowy Zarząd w YCA

wybory

28 września, w Marinie Zarzeczewo odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków YACHT CLUB ANWIL. Zgromadzeni jednomyślnie  zaaprobowali sprawozdanie z działalności i finansów klubu za rok 2021 oraz udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

Na kolejną czteroletnią kadencję na funkcję komandora wybrano ponownie kol. Wojciecha Wareckiego, który zaproponował – zgodnie z zapisem w statucie – do Zarządu kolegów:  Andrzeja Spychalskiego, Marka Lewandowskiego, Marka Ochmańskiego, Piotra Bergera, Jerzego Chojeckiego i Łukasza Pilarskiego.

Wybór Zarządu w tym składzie został jednomyślnie zaaprobowany przez zgromadzonych.

Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej w osobach: kol. Waldemar Kowalski, Marek Dziemidok i Andrzej Gregorowicz.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu YCA dokonano podziału statutowych funkcji: wicekomandorem został ponownie Andrzej Spychalski (równocześnie Rzecznik Prasowy klubu), sekretarzem został Piotr Berger, skarbnikiem również ponownie Marek Lewandowski.

Komisja Rewizyjna YCA to: Waldemar Kowalski – przewodniczący, Andrzej Gregorowicz – wiceprzewodniczący i Marek Dziemidok – sekretarz.

Najważniejszym zadaniem tej kadencji będzie utrzymanie siedziby klubu w Marinie Zarzeczewo, co nie będzie łatwe z uwagi na drastyczny wzrost kwoty dzierżawy tego obiektu od ANWIL S.A. i inflacyjny wzrost kosztów eksploatacji.