Walne Zgromadzenie YCA za 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd YACHT CLUB  ANWIL uprzejmie zaprasza Członków Stowarzyszenia na:

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w Marinie Zarzeczewo w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 18:00.

Na podstawie § 14 pkt. 4 Statutu YCA w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, ustala się drugi termin na godzinę 18:15.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia:

1.            otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, wybór komisji;

2.            sprawozdanie merytoryczne Zarządu YCA za 2023 rok;

3.            sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok;

4.            sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok;

5.            przedstawienie zamierzeń na trwający sezon nawigacyjny 2024;

6.            przedstawienie aktualnej sytuacji finansowo-organizacyjnej Stowarzyszenia;

7.            dyskusja;

8.            przyjęcie uchwał i wniosków;

9.            zakończenie obrad.

Włocławek,  11 czerwca 2024 r.                                               Za Zarząd YCA

                                                                                                              Piotr Berger

                                                                                                              Sekretarz Zarządu YCA