Wakacje z Fundacją w Marinie

YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie otrzymał grant od „Fundacji ANWIL dla Włocławka” na realizację projektu „Wakacje z Fundacją w Marinie”. Projekt ten adresowany jest do młodzieży szkolnej z terenu miasta Włocławka i gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Uczestnicy pobytów nabędą praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wody i sprzętu pływającego (jachty żaglowe, motorowe, kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne itp.). Uświadamiamy dzieci i młodzieży, że woda jest to, co prawda żywioł, ale rozsądne, bezpieczne z niej korzystanie stanowi bardzo atrakcyjną formę aktywnego wypoczynku. Poprzez podstawową praktykę wodniacką, uczestnicy wykształcą w sobie właściwe, pożądane cechy charakteru i umiejętności manualne, które pozwolą na utrzymanie właściwego dystansu do żywiołu, jakim jest niewątpliwie woda oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia jak i odpowiedniej do wieku sprawności fizycznej. Duży nacisk kładziemy na edukacje ekologiczną z bezpośrednimi przykładami dostępnymi w naszej zatoce od ptaków z biotopu, przez faunę wodną aż po pszczoły jako element niezbędny przy uprawach roślin konsumpcyjnych. W tym roku, z uwagi na pandemię, chcemy rozszerzyć część edukacyjną o zagadnienia prozdrowotne w tym higieny osobistej i społecznej.Gry i zabawy terenowe z wykorzystaniem sprzętu wodnego. Nauka prostych oraz tych bardzo ciekawych dla dzieci węzłów, podstaw alfabetu Morse’a, opowieści o pieśniach morskiej pracy i kubryka (szant), poznanie podstawowych znaków nawigacyjnych – to dodatkowe elementy edukacyjne naszego projektu.

Termin realizacji projektuponiedziałek, 20 lipca  – piątek, 24 lipca 2020   w godz. 08:00 – 15:00

W programie projektu proponujemy:

 • rejsy bezpiecznymi jachtami żaglowymi pod dowództwem doświadczonych sterników z YCA;
 • pływania kajakami i rowerami wodnymi pod nadzorem Włocławskiego WOPR i personelu Mariny;
 • przyjazne szkolenie z bezpieczeństwa na wodzie (korzystnie ze sprzętów pływających);
 • zajęcia praktyczne  –  wiązanie węzłów, podstawy posługiwania się alfabetem Morse’a, poznanie znaczenia flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego;
 • eko-pogadanki o wodzie, faunie i florze Zatoki Zarzeczewo;
 • jednodaniowy posiłek  ok. 13:00 – 13:30;
 • transport – dojazd do Mariny Zarzeczewo i powrót:

DOJAZD – autobusami MPK z napisem     Marina Zarzeczewo    – odjazd godz. 08:00

POWRÓTodjazd z pętli linii nr 9 o godz. 15:00 –  trasami odwrotnie

Trasy opublikowane będą  od 10.07.2020 na stronie www.yca.pl

Dzieci należy osobiście przyprowadzić do autobusu i odebrać po zajęciach! 

 1. Zapisanie dziecka jest możliwe tylko po dostarczaniu do Mariny Zarzeczewo prawidłowo wypełnionej i podpisanej KARTY KWALIFIKACYJNEJ w formie druku dwustronnego, dostępnej na stroniewww.yca.pl.
 2. Ilość miejsc jest ograniczona.  Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Dostarczenie KARTY  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazana drogą mailową lub sms.
 3. Udział w półkoloniach jest NIEODPŁATNY – dzięki grantowi od Fundacji ANWIL dla WŁOCŁAWKA.
 4. Organizator kwalifikuje dzieci zgodnie przepisami dotyczącymi wielkości grupy wiekowej.
 5. Organizator nie gwarantuje super pogody, dlatego też dzieci należy ubierać stosownie do warunków pogodowych danego dnia.  

Dodatkowe informacje: 54 255 02 55, biuro@yca.pl lub +48 601 686 559 (Dyrektor YCA Wojciech Warecki).

YACHT CLUB ANWIL