Szkolenie na patent żeglarski – WIOSNA 2024

ŻEGLARZ JACHTOWY (PZŻ)   –  INNLAND SKIPPER (ISSA)

(zgodnie z programem i zaleceniami PZŻ na 2023 r.)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

               wtorek, 16 kwietnia 2024, godz. 18:00

MARINA ZARZECZEWO, ul. Uskok 5, 87-801 WŁOCŁAWEK

Organizator:  YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie

Kontakt:  biuro@yca.pl    tel.: 54 255 02 55         

Warunki uczestnictwa w szkoleniu (ilość miejsc ograniczona):

•             Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie żaglowym;

•             Ukończone 14 lat  (do egzaminu można przystąpić po ukończeniu 14 lat);

•             Pisemna zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę niepełnoletnią;

•             Opłacenie rat w obowiązujących terminach.

________________________________________

Harmonogram zajęć:  od 18-tego tygodnia roku do 21 czerwca 2024.

•             Zajęcia teoretyczne – odbywać się będą bezpośrednio lub on-line.

•             Zajęcia praktyczne – terminy zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez instruktorów i uczestników na spotkaniu organizacyjnym.

________________________________________

Opłata za szkolenie /płatne przelewem na konto/ wynosi 1400,- PLN.

Opłata zniżkowa:  (*980,- młodzież ucząca się ) – 30% zniżki od YCA.

•             I rata  – kwota 1000,- PLN ( *680,- ) płatna do dnia  26 kwietnia 2024 r.

•             II rata – kwota  400,-  PLN ( *300,- ) płatna do dnia  28 maja 2024 r.

* – uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji

Wpłaty należy dokonywać na konto YACHT CLUB ANWIL,

w BOŚ S.A. nr  70 1540 1069 2001 8701 3387 0002, koniecznie z dopiskiem:

„Szkolenie żeglarskie WIOSNA 2024 + imię i nazwisko uczestnika”

Przełożonym uczestników i instruktorów szkolenia będzie Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego YCA (w skrócie KWŻ) :

•             Instruktor Żeglarstwa PZŻ kol. Tomasz Zieliński  tel.: 695 102 469

EGZAMIN (w gestii Polskiego Związku Żeglarskiego) – egzaminatorzy PZŻ.

Przewidywany termin egzaminu w Marinie Zarzeczewo: sobota, 22.06.2024

(godzina to będzie decyzja Włocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego)

Ważne informacje dotyczące zasad egzaminu dostępne na stronie PZŻ:

a) „Jak przystąpić do egzaminu …”  https://pya.org.pl/polski-zwiazek-żeglarski/page/jak-przystapic-do-egzaminu-na-patent-zeglarza-jachtowego/;

b) „Opłata za egzamin …”  https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/cennik/;

c) „Zakres wymagań egzaminacyjnych …” https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zakres-wymagan-egzaminacyjnych-na-patent-zeglarza-jachtowego/.