18. Integracyjne Regaty Żeglarskie ANTAŁEK 2020

 1. ORGANIZATOR:  YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie
 2. SPONSORZY:  Sponsor Samorządowy: Miasto WŁOCŁAWEK
 3. CEL REGAT

Promocja „Włocławskiego Morza” – jego walorów nautycznych i rekreacyjnych, integracja środowiska żeglarskiego miasta Włocławka i z zaprzyjaźnionych okręgów: Płocka i Torunia.

 • MIEJSCE I TERMIN
 • Port regat: MARINA ZARZECZEWO.
 • Regaty odbędą się na Zalewie Włocławskim w dniu: 22 sierpnia 2020 r. (sobota) 
 • Otwarcie regat planowane jest na godzinę: 12:00.  Startok. 12:30/13:00
 • Zakończenie regat, nagrodzenie „zwycięzców”  ok. godz. 16:00 – 17:00.
 • Zwieńczeniem imprezy będzie integracyjna biesiada żeglarska z poczęstunkiem z grilla od 17:00.
 • PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2017 ¸ 2020 (tylko w zakresie prawa drogi) oraz Instrukcją Żeglugi i niniejszym Zawiadomieniem.
 • KLASY:  Regaty zostaną rozegrane ze startu wspólnego bez podziału na klasy.
 • ZGŁOSZENIA DO REGAT, REJESTRACJA ZAWODNIKÓW, INSTRUKCJE :

Zgłoszenia i rejestracja zawodników do regat prowadzona będzie w oparciu o zgłoszenia dokonane w Komisji Regatowej w dniu regat w godzinach od  11:00 do 12:00. Instrukcja Żeglugi, dokładny czas startu i sygnały startowe oraz trasa regat zostaną przedstawione zawodnikom podczas odprawy sterników w dniu regat przez SG (zaraz po otwarciu zawodów).

 • WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłacenie wpisowego w wysokości 30 zł od jachtu.

B. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas uczestnictwa w imprezie.

C. Jacht musi posiadać widoczne znaki identyfikacyjne oraz odpowiednią ilość sprzętu ratunkowego.

 • NAGRODY

Zwycięska załoga otrzyma ANTAŁEK WINA słusznej jakości – do podziału na wszystkich uczestników regat
 (i gości), ufundowaną tradycyjnie przez Zwycięzcę i „Czerwoną Latarnię” ubiegłorocznych regat.

Główna nagroda ma charakter integracyjny i jest gwarancją dobrej zabawy w doborowym towarzystwie żeglarskiego bractwa.  Inne nagrody – zgodnie z sugestią sponsorów.

 1. INFORMACJE

Sternicy chcący wystartować w regatach, mogą dokonywać wstępnych zgłoszeń: e-mail biuro@yca.pl lub

       w Bosmanacie Mariny Zarzeczewo  54 255 02 55

Wszystkie jachty będące w dyspozycji YCA są zarezerwowane dla uczestników regat od godz. 10:00 w dniu regat.

Zapraszamy do  uczestnictwa, życząc wspaniałej zabawy, pomyślnych wiatrów

 i pierwszego oraz ostatniego miejsca na mecie

Patronat medialny:                                                             YACHT CLUB ANWIL