Szkolenie żeglarskie JESIEŃ 2022

szkolenie jesień 2022

Szkolenie na patent żeglarski:
ŻEGLARZ JACHTOWY (PZŻ) – INNLAND SKIPPER (ISSA)
(zgodnie z programem i zaleceniami PZŻ na 2022 r.)


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
.. wtorek, 9 sierpnia 2022, godz. 18:00 ..
MARINA ZARZECZEWO, ul. Uskok 5, 87-801 WŁOCŁAWEK
Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie
Kontakt: biuro@yca.pl tel.: 54 255 02 55


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
• Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie
żaglowym;
• Ukończone 14 lat + zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę
niepełnoletnią;
• Opłacenie całej kwoty lub w ratach w obowiązujących terminach.
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i etyki żeglarskiej podczas szkolenia.


Harmonogram zajęć: przewidujemy od 16 sierpnia do 1 października 2022.
• Zajęcia teoretyczne – odbywać się będą bezpośrednio z opcją on-line.
• Zajęcia praktyczne – terminy zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez
instruktorów i uczestników na spotkaniu organizacyjnym.


Opłata za samo szkolenie /płatne przelewem na konto YCA/:
wynosi 1400,- PLN (młodzież szkolna 1050,- PLN )* – 25% rabat od YCA.
• I rata – kwota 900,- ( 700,- ) zł płatna do dnia 19 sierpnia 2022 r.
• II rata – kwota 500,- ( 350,- ) zł płatna do dnia 19 września 2022 r.
* – nie dotyczy studentów
Wpłaty – tylko przelewem- należy dokonywać na konto YACHT CLUB ANWIL,
w BOŚ S.A. nr 70 1540 1069 2001 8701 3387 0002, koniecznie z dopiskiem:
„Szkolenie żeglarskie JESIEŃ 2022 + imię i nazwisko uczestnika”
Przełożonym uczestników i instruktorów szkolenia będzie Kierownik Wyszkolenia
Żeglarskiego YCA (w skrócie KWŻ) :
• Instruktor Żeglarstwa PZŻ kol. Tomasz Zieliński tel.: 695 102 469


EGZAMIN (w gestii Polskiego Związku Żeglarskiego) – egzaminatorzy PZŻ.
Przewidywany termin egzaminu we Włocławku: niedziela, 02.10.2022 (to będzie
decyzja Włocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego)
Opłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego wynosi 250,- PLN. Tę wpłatę
dokonujemy przelewem na konto Polskiego Związku Żeglarskiego najpóźniej 48
godzin przed przystąpieniem do egzaminu.
Osoby uczące się, do 26 roku życia, wnoszą 50% opłaty egzaminacyjnej po
przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.