Odroczone Zgromadzenie Walne YCA

walne

Szanowne Koleżanki i Koledzy, z powodu organizacyjno-technicznego zmuszeni zostaliśmy do przełożenia naszego Walnego Zgromadzenia Członków w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego naszego stowarzyszenia za 2021 rok.

Jednocześnie przypominam, że na odroczonym tegorocznym Walnym będziemy dokonywać wyboru naszych władz na nową kadencję.

Termin Walnego przewidywany jest w 39 tygodniu tego roku. Dokładna data zostanie opublikowana, wraz z Zawiadomieniem, w tym tygodniu.

Przy okazji przypominamy, że 24 i 25 września organizujemy (my, wszyscy członkowie ) 45. Edycję regat Błękitna Wstęga Zalewu Włocławskiego ZARZECZEWO 2022 – Memoriał Benedykta Michewicza.

Oczywiście , jak zawsze niezbędna będzie Wasza pomoc w przygotowaniu i realizacji tego projektu.  Szczegóły organizacyjne regat opublikowane będą wkrótce.